hypnoza
Uvod hypnoza terapia
O mne hypopza
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
Cenník –psychologické poradenstvo
co je hypnoza
vyuzitie hypnozy
kontraidikacie
eticky kodex
zertifikaty
Cenník –Hypnóza
MEDIÁCIA
Cenník –Mediácia
Doučovanie –Nemčina
Kniha návšte
Seminare
kontakt
                    
                    Jana Dobosova hypnoza Nitra, Levice

               Mgr. Jana Dobošová 

               Tel.: 0903-224-757

                  035-6421852

        Email:    dobosova.jana@gmail.com

          Pondelok - Sobota:  9:00 - 19:00
                      sk
 
Mgr. Jana Dobošová – Psychológ, Hypnose-Master , Mediátor, Lektor

Kontraidikácie

 

Kontraindikácie pri liečbe hypnózou sú väčšinou rovnaké ako v prípade iných foriem terapie. Opatrnosť sa odporúča najmä pri ťažších psychických problémoch (napr. paranoidná osobnosť). Každý prípad by mal individuálne zvážiť psychológ. Ďalším dôležitým faktorom je výber vhodného hypnotizéra. Rovnako, ako pri akomkoľvek inom psychoterapeutovi, aj hypnotizér musí byť osoba, ktorej dôverujeme a v ktorej spoločnosti sa cítime dobre. Ak máte akékoľvek obavy, radšej počkajte a vyberte sa k inému špecialistovi. Takisto osoba, ktorú nám doporučili známi ako dôveryhodnú, nám nie vždy musí vyhovovať – rovnako ako pri iných medziľudských vzťahoch, aj medzi pacientom a terapeutom musí byť isté porozumenie. Preto dať si trochu námahy a nájsť vhodnú osobu stojí za to.

 

Stredísk ponúkajúcich hypnoterapiu je na Slovensku ešte stále poskromne. V prípade, že máte záujem vyskúšať túto techniku, či už zo zvedavosti alebo vás trápi nejaký problém, odporúčam vám v prvom rade, navštíviť odborníka, ktorý je adekvátne vzdelaný v odbore, či už je to medicína, psychológia, psychoterapia. Je potrebné si uvedomiť, že hypnóza je psychoterapeutický nástroj. Takýmto spôsobom sa vyhnete aspoň z časti riziku, že natrafíte na nejakého samozvaného hypnotizéra nebodaj aj laika. Vždy sa treba ubezpečiť, že máte do činenia s odborníkom.

 

Kedy treba dať hypnóze STOP

 

 • U duševne chorých ľudí –mozgové funkcie sú obmedzené a tým sa dá len ťažko dosiahnuť navodenie a pôsobenie hypnózy.
 • Pri ťazkých srdcových ochoreniach alebo ochoreniach obehového systému –v stave hlbokého uvoľnenia môže dôjsť ku kontraindikácii, taktiež krátko pred operačným zásahom
 • Jedinci, ktorí pre krátkym časom prekonali srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu
 • Pri psychózach –schizoprénia, bipolárne poruchy, etogénne depresie alebo iné ťažké psychické ochorenia, hlavné také, kde sú prítomné bludové alebo disociatívne symptómy
 • Pri depresiách –pričom sa pri reaktívnych depresiách z časti dali dosiahnuť celkom dobré výsledky, pri entogénnych sa môžu symptómy ešte zhoršiť.
 • Pokiaľ klient užíva psychofarmaká,  pretože tieto môžu masívne ovplyvniť pôsobenie hypnózy , antidepresíva môžu dokonca  znemožniť , aby klient dosiahol tranzový stav.
 • Pri poruchách osobnosti, v tomto prípade hypnóza zaznamenáva nízku úspešnosť.
 • Pri jedincoch , ktorí trpia rôznymi závislosťami napr. drogy, alkohol alebo lieky.
 • Lebo tieto môžu ovplyvniť mozgové funkcie a toto môže mať za následok zmenu pôsobenia hypnózy a môžu sa dostaviť nepríjemné vedľajšie účinky. Tu sa ukázala hypnóza úspešná skôr na poli prevencie alebo nebezpečenstva recidívy. Samozrejme do tejto skupny neradíme  fajčiarov!

 

 • Pri trombózach  hrozí riziko, že hypnóza vyvolá pohyb trombusu  a spôsobí embóliu.
 • Pri epilepsii hrozí riziko záchvatu, aj ked niektoré druhy hypnóz sa za určitých okolností ukázali ako užitočné a úspešné v liečení epilepsie.
 • Pri ochoreniach centrálneho nervového systému ako napr. pokročilé štádium Parkinsona.
 • U tehotných žien (vynímajúc hypnózu v pôrodníctve), pretože v ojedinelých prípadoch môže dôjsť k vyvolaniu predčasných  pôrodných bolestí, treba aj zvážiť, že počas tehotenstva sú matka a dieťa na seba silne emocionálne naviazané a niektoré terapeutické témy by mohli pre dieťa znamenať vysoké zaťaženie.
 • Pri deťoch a adolescentoch (ja osobne vyžadujem súhlas oboch zákonných zástupcov).

 

 

Okrem iného by nemala byť hypnóza navodená

 

 • V pripade, ak má klient strach z hypnózy( nikto by nemal byť prehováraný)
 • Ak má klient pochybnosti o hypnóze vo vzťahu na jeho vierovyznanie

 

 

Medzi sťažujúce faktory pri navodzovaní hypnózy patria :

 

 • Migréna
 • ADHD (hyperaktivita)
 • Únava, vyčerpanosť
 • Nízky tlak
 • Hormonálne poruchy

Ku každej variante spomenutých problémov treba pristupovať individuálne  a musí byť prekonzultovaná s terapeutom.