hypnoza
Uvod hypnoza terapia
O mne hypopza
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
Cenník –psychologické poradenstvo
co je hypnoza
vyuzitie hypnozy
kontraidikacie
eticky kodex
zertifikaty
Cenník –Hypnóza
MEDIÁCIA
Cenník –Mediácia
Doučovanie –Nemčina
Kniha návšte
Seminare
kontakt
                    
                    Jana Dobosova hypnoza Nitra, Levice

               Mgr. Jana Dobošová 

               Tel.: 0903-224-757

                   035-6421852

        Email:    dobosova.jana@gmail.com

          Pondelok - Sobota:  9:00 - 19:00
                      sk
 
Mgr. Jana Dobošová – Psychológ, Hypnose-Master , Mediátor, Lektor

Etický kódex

 • Hypnoterapiu budem vykonávať podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia v rámci mojich kompetenciíí , kvalifikácie, špecializácie a skúseností.
 • Nadalej rozširujem svoje vedomosti a vzdelanie  v oblasti psychológie, psychoterapie, anatómie, patológie, aby som bola schopná aj u ľudí, ktorí sa považujú za zdravých rozoznať ich chorobný obraz a v prípade potreby doporučiť konzultáciu u špecialistu.
 • Nikdy nesľubujem výsledky , ktoré nemôžem garantovať.
 • Mojim prvoradým záujmom bude vždy zdravie, dôstojnosť a práva mojich klientov.
 • So všetkými informáciami svojich klientov budem narábať ako s výsostne dôvernými, ak to bude vyžadovať situácia, budem hovoriť o ich problémoch len s ich písomným súhlasom.
 • Zaväzujem sa k absolútnej mlčanlivosti ohľadom informácií mojich klientov , pokiaľ ma o to klient výslovne nepožiada alebo pokiaľ tým neporuším žiadne zakonné nariadenia.
 • Pracujem zásadne so zdravými klientami resp. v spolupráci alebo pod dohľadom ošetrujúceho lekára.
 • Nikdy nebudem nahovárať klienta, aby prerušil liečbu predpísanú jeho lekárom ani     aby učinil akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa liečby bez predchádzajúcej konzultácie s ním.
 •  Pokiaľ ma navštívi klient u ktorého bola diagnostikovaná nejaká choroba alebo mám podozrenie na nejakú organickú poruchu, pracujem v spolupráci s ošetrujúcim lekárom.
 •  Pokúsim sa rozoznať, kedy klient nemá žiadny úžitok z našj spolupráce a odporučím ho inému vhodnému terapeutovi.
 • Budem dodržiavať profesionálny odstup, aby nikdy za žiadnych okolností nedošlo k zneužitiu klientov, a nevstúpim s nimi do žiadnych osobných vzťahov počas trvania liečby.
 •  Vyhýbam sa konfliktu záujmov medzi mnou a mojim klientom, pokiaľ narazím na konflikt záujmu, tento s klientom v primeranom časovom horizonte prehodnotíme a spoločne zvážime ako tento odstrániť.
 • Pokiaľ chcem použiť klientovo meno ako referenciu, vyžadujem predtým jeho písomný súhlas.
 •  Na začiatku každej spolupráce s klientom sa uistím, že klient dostatočne porozumel zmluvným podmienkam a etickému kódexu.