Mgr. Jana Dobošová nar. 1972 Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na univerzite Jána Ámosa Komenského v Prahe, kde praxovala vo výchovných zariadeniach, práca v zariadeniach s postihnutými ľudmi, v špeciálnej pedagogicko- psychologickej poradni - diagnostika, terapia. Absolvovala štátnu skúšku z psychológie, psychopédie, špeciálnej a všeobecnej pedagogiky. Dalej pokračovala v magisterskom štúdiu psychológie na Medzinárodnej akadémii personálneho menežmentu v Kyjeve-Ukraina. Śtúdium absolvované v ukrainskom jazyku. Hypnózou a rôznymi technikami sa zaoberala už od roku 2009. V roku 2013 absolvovala v Nemeckej spolkovej republike – /Hypnoterapeutický inštitút/ rôzne terapeutické tréningy o oblasti hypnoterapie, ktoré ukončila certifikátmi. Je držiteľkou nasledovných zertifikátov : -- Hypnoterapeut TMI - Hypnose-Couch TMI - Hypnose-Master TMI Špecializácia : - Detská hypnoterapia ( zhruba od 12 rokov, v ávislosti od mentálnej zrelosti ) - Hypnoterapia –Strach a fóbie Analgéza, liečba bolesti - Hypnoerapia traumy - Reinkarnačná terapeutka V súčastnosti pôsobí v Nemecku ako liečebný psychoterapeut. Na Slovensku sa venuje poradenstvu v oblasti špeciálnej pedagogiky a hypnoterapie.

O mne

Menu

Hypnoterapia - Hypnóza

Mgr. Jana Dobošová

Tel.: 0903-224757